New born baby

מתנה מקורית ומזכרת לאם ולתינוק

תעודת זהות אישית על גבי קאפה בגודל 20/20 רק ב - 60 ש"ח .

תעודת זהות אישיתעל גבי קנבס בגודל 20/20 רק ב- 80 ש"ח .